Địa chỉ: Xã Sơn Thành, Huyện Nho Quan, Ninh Bình
Thông tin chi tiết:
Cô Nguyễn Thị Châm
Giáo viên Cô Nguyễn Thị Châm
Ngày tháng năm sinh 27/07/1972
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

caanf chỉnh sửa

caanf chỉnh sửa