Địa chỉ: Xã Sơn Thành, Huyện Nho Quan, Ninh Bình
Thông tin chi tiết:
Cô Đinh Thị Phượng
Phó hiệu trưởng Cô Đinh Thị Phượng
Ngày tháng năm sinh 18/04/1985
Giới tính Nữ
Trình độ Đai Học
Thuộc về bộ phận Quản lý chuyên môn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Vào ngành năm 2004, đến tháng 9 năm 2004 đi học lớp trung cấp mầm non tại trường cao Đẳng sư phạm Ninh Bình, hệ chính quy. đến tháng 9 năm 2007 đi học lớp đại học SPMN hệ từ xa. và công tác tại trường mầm non Phú Lộc.

Đến tháng 1 năm 2008 được biên chế tham gia đóng bảo hiểm. Tháng 1 năm 2014 là hiệu phó trường maàm non Phú Lộc. Tháng 10 năm 2017 chuyển về làm phó hiệu trưởng trtrường mầm non Sơn Thành .

Vào ngành năm 2004, đến tháng 9 năm 2004 đi học lớp trung cấp mầm non tại trường cao Đẳng sư phạm Ninh Bình, hệ chính quy. đến tháng 9 năm 2007 đi học lớp đại học SPMN hệ từ xa. và công tác tại trường mầm non Phú Lộc.

Đến tháng 1 năm 2008 được biên chế tham gia đóng bảo hiểm. Tháng 1 năm 2014 là hiệu phó trường maàm non Phú Lộc. Tháng 10 năm 2017 chuyển về làm phó hiệu trưởng trtrường mầm non Sơn Thành .