Địa chỉ: Xã Sơn Thành, Huyện Nho Quan, Ninh Bình
Thông tin chi tiết:
Cô Đinh Thị Lan Hương
Hiệu trưởng Cô Đinh Thị Lan Hương
Ngày tháng năm sinh 03/02/1971
Giới tính Nữ
Trình độ Đai Học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Vào ngành năm 2000, đến 

Vào ngành năm 2000, đến