Địa chỉ: Xã Sơn Thành, Huyện Nho Quan, Ninh Bình
 • Cô Đinh Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành năm 2004, đến tháng 9 năm 2004 đi học lớp trung cấp mầm non tại trường cao Đẳng sư phạm Ninh Bình, hệ chính quy. đến tháng 9 năm 2007 đi học lớp đại học SPMN hệ từ xa. và công tác tại trường mầm non Phú Lộc.

   Đến tháng 1 năm 2008 được biên chế tham gia đóng bảo hiểm. Tháng 1 năm 2014 là hiệu phó trường maàm non Phú Lộc. Tháng 10 năm 2017 chuyển về làm phó hiệu trưởng trtrường mầm non Sơn Thành .

 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn