Địa chỉ: Xã Sơn Lai, Huyện Nho Quan, Ninh Bình

Hoạt động trồng cây đầu xuân


Hoạt động trồng cây đầu xuân của lãnh đạo và CBGV tại trường MN Sơn Lai