Địa chỉ: Xã Sơn Lai, Huyện Nho Quan, Ninh Bình
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Sơn Lai

Xã Sơn Lai, Huyện Nho Quan, Ninh Bình