Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 2005, Trường Mầm non Sơn Lai đã khẳng định thương hiệu tại Nho Quan và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Trường Mầm non Sơn Lai được các chuyên gia thiết kế và phát triển tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.