http://ninhbinh.edu.vn/mnninhhai

Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình