Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 12
Năm 2021 : 307
Trường Mầm non Nam Sơn thực hiện sự chỉ đạo công văn của Sở GD- ĐT Ninh Bình và Phòng GD- ĐT Thành phố Tam Điệp về việc gửi băng video hướng dẫn cha mẹ chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non trong thời gian ở nhà

Trường Mầm non Nam Sơn thực hiện sự chỉ đạo công văn của Sở GD- ĐT Ninh Bình và Phòng GD- ĐT Thành phố Tam Điệp về việc gửi băng video hướng dẫn cha mẹ chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non trong thời gian ở nhà

            Trường Mầm non Nam Sơn thực hiện sự chỉ đạo công văn của Sở GD- ĐT Ninh Bình và Phòng GD- ĐT Thành phố Tam Điệp về việc gửi băng video hướng dẫn cha mẹ chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non trong thời gian ở nhà            Ngay khi nhận được công văn chỉ đạo của Sở GD- ĐT Ninh Bình và Phòng ...
Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.