Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 17
Năm 2021 : 337
Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái chia sẻ giúp đỡ đồng nghiệp gặp khó khăn trong những ngày dịch bệnh Covid 19 của trường MN Nam Sơn

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái chia sẻ giúp đỡ đồng nghiệp gặp khó khăn trong những ngày dịch bệnh Covid 19 của trường MN Nam Sơn

Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái chia sẻ giúp đỡ đồng nghiệp. Công đoàn Trường Mầm Non Nam Sơn đã phát động phong trào quyên góp ủng hộ cho các đ/c công đoàn viên gặp khó khăn do mất việc làm trong những ngày nghỉ dịch Covid 19 tới tất cả công chức, viên chức của nhà trường. Chỉ trong 2 ...
Trường Mầm non Nam Sơn thực hiện sự chỉ đạo công văn của Sở GD- ĐT Ninh Bình và Phòng GD- ĐT Thành phố Tam Điệp về việc gửi băng video hướng dẫn cha mẹ chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non trong thời gian ở nhà

Trường Mầm non Nam Sơn thực hiện sự chỉ đạo công văn của Sở GD- ĐT Ninh Bình và Phòng GD- ĐT Thành phố Tam Điệp về việc gửi băng video hướng dẫn cha mẹ chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non trong thời gian ở nhà

            Trường Mầm non Nam Sơn thực hiện sự chỉ đạo công văn của Sở GD- ĐT Ninh Bình và Phòng GD- ĐT Thành phố Tam Điệp về việc gửi băng video hướng dẫn cha mẹ chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non trong thời gian ở nhà            Ngay khi nhận được công văn chỉ đạo của Sở GD- ĐT Ninh Bình và Phòng ...
Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.