Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xóm 2 - xã Kim Hải, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình

Lịch học tập

Từ ngày 14/09/2020 đến ngày 20/09/2020

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú