Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Khánh Trung, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình