Hiện nay trường có 3 đồng chí trong Ban giám hiệu gồm:

           Họ tên + chức danh

 

Nội dung

 Nguyễn Thị Hiền

(Hiệu trưởng)

Phạm Thị Nhiên

 (Phó HT 1)

Bùi Thị Kim Cúc

(Phó HT 2)

Năm sinh

1976

1964

1983

 

T/gian CT
liên tục trong GDMN

15

38

14

T/gian tham gia CBQL

6

10

7

Trình độ CM

ĐHSPMN

CĐSPMN

ĐHSPMN

Trình độ QLGD

Chứng chỉ

Chứng chỉ

Chứng chỉ

Trình độ lý luận chính trị

Trung cấp

Trung cấp

Trung cấp

Chứng chỉ tin học

B

B

B

Kết quả xếp loại chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng

XS

XS

XS

Năng lực tổ chức, quản lý

Tốt

Tốt

Tốt

Nắm vững CT GDMN

Tốt

Tốt

Tốt

Phẩm chất đạo đức

Tốt

Tốt

Tốt

Tín nhiệm của GV, nhân viên và nhân dân địa phương.

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm cao

Xếp loại danh hiệu thi đua

CSTĐ cấp cơ sở, Bằng khen

UBND tỉnh

LĐTT, Giấy  khen UBND huyện

Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở