Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình