Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Khánh Nhạc, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình