Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Khánh Hồng, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình
thành quả của các cô đã nở hoa