Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Khánh Hải, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình
Thông tin chi tiết:
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Lâm Thị Lan PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Ngày tháng năm sinh 05/10/1097
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Phụ trách nuôi dưỡng