Địa chỉ: Xã Gia Tường, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình