Địa chỉ: Xã Gia Tường, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình

Lịch học tập

Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú