Địa chỉ: Xã Gia Sơn, Huyện Nho Quan, Ninh Bình

Bé tham quan Bảo tàng Thiên nhiên - Cơ sở Trung Yên - 6/2017