Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Gia Phong, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình