"Mỗi ngày đến trường là một ngày vui, một ngày tiến bộ"

Địa chỉ: Xã Gia Phong, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình