"Mỗi ngày đến trường là một ngày vui, một ngày tiến bộ"

Địa chỉ: Xã Gia Phong, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Gia Phong

Xã Gia Phong, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
nbh-mngiaphong@edu.viettel.vn