Hội thi giáo viên tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp huyện năm học 2020 - 2021

Giải khuyến khích 

Giáo viên: Vũ Thị Minh Thoa đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm 2020 - 2021

Giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang. Đạt giải khuyến khích hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện