Cô Giáo Như Mẹ Hiền

Địa chỉ: Xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình