Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Gia Lâm, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
 • Phạm Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là đồng chí Hiệu trưởng

 • Hoàng Thị Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiệu trưởng, nawmvaof trường '''

 • Bùi Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thời gian chuyển về

 • Cô:Đinh Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

    

   Chuyển về trường ngày.....

 • Lâm Thị HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Có thâm niên công tac sdkdsgkdnshnfdn

 • Cô: Nguyễn Thị A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thời gian công tác:dfkd

   fd

   f

   d

   f

    

 • cô: Nguyễn Thị Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   tiến sĩ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   văn phòng

 • nguyễn thị A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   chưa lấy chồng

 • Cô Vũ Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   HT
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   2001

 • le thi huong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ht
  • Học hàm, học vị:
   cu nhan
  • Giới thiệu sơ bộ:

   nam vao nganh 1999