Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Chính Tâm, Xã Chính Tâm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình