Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Chính Tâm, Xã Chính Tâm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
 • Đỗ Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn mẫu giáo
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0975662693
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành năm 2003

 • Trần Thị Gấm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn
 • Phạm Thị Bẩy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0975954270
  • Email:
   phamthibay1970@gmail.com