Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Chất BÌnh, Xã Chất Bình, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình