Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Bình Minh, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
 • Nhân sự
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân đại học
  • Điện thoại:
   0904641138
  • Email:
   quynhtranmn@gmail.com
 • Nhân sự
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0946718576
 • Nhân sự
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0976641778
 • Nguyễn Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0988396515
 • Võ Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hành chính, văn thư
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0964077282
 • Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên nhà trẻ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0967279733
 • Đỗ Thị Dịu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Y tế trường học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0916404205
 • Trần Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên nhà trẻ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01692596083
 • Nguyễn Thị Hảo B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên mẫu giáo
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0941819283
 • Đinh Thị Bích Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giaos viên mẫu giáo
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0973335326
  • Email:
   binbep149@gmail.com