Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Thị trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình