Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Thị trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình

Lịch học tập

Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú