A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 14/10/2018 thay thế các Thông tư, Quyết định sau của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; Quyết định số 26/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005 về việc ban hành Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" và Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005 về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục".

 

Nội dung Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

 

Tải về: Tại đây

 

Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 14/10/2018 thay thế các Thông tư, Quyết định sau của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; Quyết định số 26/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005 về việc ban hành Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" và Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005 về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục".


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website