• Bùi Văn Chương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0229.3872338
  • Email:
   bdchong@ninhbinh.edu.vn
 • Phạm Văn Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0229.3872338
  • Email:
   pvnam@ninhbinh.edu.vn
 • Vũ Minh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0229.3872338
  • Email:
   vmnguyet@ninhbinh.edu.vn
 • Trần Văn Được
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0229.3872338
  • Email:
   tranduoc020@gmail.com
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website