• An Văn Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0229.3887502
  • Email:
   avtan@ninhbinh.edu.vn
 • Lê Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0229.3887502
  • Email:
   lthang@ninhbinh.edu.vn
 • Trịnh Thanh Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0229.3887502
  • Email:
   ttnhan@ninhbinh.edu.vn
 • Đinh Hoàng Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0229.3887502
  • Email:
   dhlong@ninhbinh.edu.vn
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website