• Lê Thái Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0229.3887502
  • Email:
   lthoa@ninhbinh.edu.vn
 • Vũ Thị Hồng Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0229.3872347
  • Email:
   vhnga@ninhbinh.edu.vn
 • Đỗ Thị Thúy Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0229.3872347
  • Email:
   dtngoc@ninhbinh.edu.vn
 • Đỗ Thị Mai Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0229.3872347
  • Email:
   dtmchi@ninhbinh.edu.vn
 • Vũ Văn Phó
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0229.3872347
  • Email:
   vvpho@ninhbinh.edu.vn
 • Bùi Văn Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0229.3872347
  • Email:
   bvbinh@ninhbinh.edu.vn
 • Phạm Hoài Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0229.3872347
  • Email:
   hoaithanhsgd@gmail.com
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website