• Nguyễn Đình Tấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0229.3872347 - 0912630359
  • Email:
   ndtan@ninhbinh.edu.vn
 • Vũ Thị Hồng Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0229.3872347
  • Email:
   vvnam@ninhbinh.edu.vn
 • Đỗ Thị Thúy Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0229.3872347
  • Email:
   dtngoc@ninhbinh.edu.vn
 • Đỗ Thị Mai Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0229.3872347
  • Email:
   dtmchi@ninhbinh.edu.vn
 • Vũ Văn Phó
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0229.3872347
  • Email:
   vvpho@ninhbinh.edu.vn
 • Phạm Hoài Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0229.3872347
  • Email:
   hoaithanhsgd@gmail.com
 • Lê Thị Phương Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức
  • Điện thoại:
   0229.3872347
  • Email:
   ntplan@ninhbinh.edu.vn
 • Bùi Văn Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0229.3872347
  • Email:
   bvbinh@ninhbinh.edu.vn
Liên kết website