• Trịnh Thị Bản
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0229.3872372
  • Email:
   ttban@ninhbinh.edu.vn
 • Lê Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0229.3872372
  • Email:
   ltlan@ninhbinh.edu.vn
Liên kết website