• Ông Phan Thành Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám Đốc
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên môn: Thạc sỹ Vật lý
  • Email:
   congpt.gddt@ninhbinh.gov.vn
 • Bà Bùi Thị Khuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám Đốc
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0918766018
  • Email:
   khuyenbt.gddt@ninhbinh.gov.vn
 • Ông Đinh Văn Khâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám Đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Toán-Tin
  • Email:
   khamdv.gddt@ninhbinh.gov.vn
 • Ông Đinh Quốc Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Hoá học
  • Email:
   truongdq.gddt@ninhbinh.gov.vn
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website