Sunday, 19/08/2018 - 23:43|
WEBSITE SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH
 • Giám Đốc: Ông Vũ Văn Kiểm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám Đốc
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên môn: Thạc sỹ Toán học
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phó giám đốc: Ông Đỗ Văn Thông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám Đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Khoa học Quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: