Thứ 7, ngày 23 tháng 9 năm 2017
Tuyển sinh lớp 10 THPT

Tìm kiếm
Thông báo
Lịch công tác
 • LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2017

  Thứ 2 - ngày 01/5/2017

  Nghỉ ngày Quốc tế lao động

  Thứ 3 - ngày 02/5/2017

  Nghỉ bù 30/4

  Thứ 4 - ngày 03/5/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB số 14

  Tiết 4 + 5: Họp LĐMR

  Buổi chiều:

  Ôn thi THPT QG theo TKB số 18

  Thứ 5 - ngày 04/5/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB số 14

  Buổi chiều:

  14h Họp HĐGD

  15h30 Họp Chi bộ

  Thứ 6 - ngày 05/5/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  Ôn thi THPT QG theo TKB số 18

  Thứ 7 - ngày 06/5/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Tiết 3: Họp GVCN

  Buổi chiều:

  Ôn thi THPT QG theo TKB số 18

  14h họp BGH, Thường trực Hội cha mẹ HS nhà trường

  15h BGH, Thường trực Hội cha mẹ HS nhà trường, họp Đại diện cha mẹ học sinh K12, GVCN 12

  CN - ngày 07/5/2017

  7h15 Họp phụ huynh khối 12

  Thứ 2 - ngày 08/5/2017

  Buổi sáng: Chào cờ: Nhận xét tuần trước, triển khai công việc trong tuần.

  Lên lớp theo TKB

  Tập huấn nhập dữ liệu tuyển sinh

  Buổi chiều:

  Học bù

  Thứ 3 - ngày 09/5/2017

  Buổi sáng:

  Khối 12 lên lớp theo TKB số 14

  Khối 10, 11 thi hết HKII

  Thu hồ sơ, nhập dữ liệu, kiểm dò dữ liệu tuyển sinh (Từ 9 – 16)

  Buổi chiều:

  Khối 12 ôn thi THPT QG theo TKB 18

  Khối 10, 11 thi hết HKII

  Thứ 4 - ngày 10/5/2017

  Buổi sáng:

  Khối 12 lên lớp theo TKB số 14

  Khối 10, 11 thi hết HKII

  Buổi chiều:

  Khối 12 ôn thi THPT QG theo TKB 18

  Khối 10, 11 thi hết HKII

  Chấm sáng kiến cấp trường

  Thứ 5 - ngày 11/5/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  Ôn thi THPT QG theo TKB số 18

  Thứ 6 - ngày 12/5/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  Ôn thi THPT QG theo TKB số 18

  Thứ 7 - ngày 13/5/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB số 18

  Kết thúc chương trình học chính khóa khối 10, 11

  Tiết 3: Họp GVCN

  Buổi chiều:

  Ôn thi THPT QG theo TKB số 18

  CN - ngày 14/5/2017

  Học sinh K 12 đi trải nghiệm sáng tạo tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám – Hà Nội

  Thứ 2 - ngày 15/5/2017

  Buổi sáng: Thi chuyên đề 10, 11 lần II

  Khối 12 học theo TKB số 14

  Hoàn thành điểm tổng kết 10, 11 trong hệ thống

  Buổi chiều:

  Thi chuyên đề 10, 11 lần II

  Khối 12 Ôn thi THPT QG theo TKB 18

  Kiểm tra hồ sơ chuyên môn

  Thứ 3 - ngày 16/5/2017

  Buổi sáng:

  Thi chuyên đề 10, 11 lần II

  Khối 12 học theo TKB số 14

  Duyệt kết quả HL, HK 10, 11(Từ 16 -17)

  Buổi chiều:

  Thi chuyên đề 10, 11 lần II

  Khối 12 Ôn thi THPT QG theo TKB 18

  Thứ 4 - ngày 17/5/2017

  Buổi sáng:

  Thi chuyên đề 10, 11 lần II

  Khối 12 học theo TKB số 14

  Báo cáo số liệu ĐKDT TS vào 10

  Buổi chiều:

  Thi chuyên đề 10, 11 lần II

  Khối 12 Ôn thi THPT QG theo TKB 18

  Thứ 5 - ngày 18/5/2017

  Buổi sáng:

  Thi thử THPT QG theo đề chung của Sở

  Báo cáo số liệu chính thức ĐKDT TS vào 10

  Buổi chiều:

  Thi thử THPT QG theo đề chung của Sở

  Thứ 6 - ngày 19/5/2017

  Buổi sáng:

  Thi thử THPT QG theo đề chung của Sở

  Hoàn thành vào điểm 10, 11 trong Học bạ

  Buổi chiều:

  Thi thử THPT QG theo đề chung của Sở

  Thứ 7 - ngày 20/5/2017

  Buổi sáng:

  Thi thử THPT QG theo đề chung của Sở

  Buổi chiều:

  Thi thử THPT QG theo đề chung của Sở

  Kiểm tra học bạ 10, 11

  14h họp BGH, Thường trực Hội cha mẹ HS nhà trường.

  15h BGH, Thường trực Hội cha mẹ HS nhà trường, họp Đại diện cha mẹ học sinh K10,11, GVCN K10,11

  CN - ngày 21/5/2017

  Buổi sáng: Họp phụ huynh 10, 11

  Buổi chiều: Nghỉ

  Thứ 2 - ngày 22/5/2017

  Buổi sáng: Ôn thi THPT QG theo TKB 15

  Buổi chiều:

  14h Đánh giá chuẩn HT, HP

  15h Họp bình xét thi đua tổ cuối năm

  Thứ 3 - ngày 23/5/2017

  Buổi sáng:

  Ôn thi THPT QG theo TKB 15

  Khối 10, 11 đi trải nghiệm sáng tạo

  Buổi chiều:

  ôn thi THPT QG theo TKB số 18

  Thứ 4 - ngày 24/5/2017

  Buổi sáng:

  GV thi BDTX, HS nghỉ

  Buổi chiều:

  ôn thi THPT QG theo TKB số 18

  14: Họp Ban thi đua trường

  Thứ 5 - ngày 25/5/2017

  Buổi sáng:

  Ôn thi THPT QG theo TKB 15

  Buổi chiều:

  ôn thi THPT QG theo TKB số 18

  14: Sơ kết HKII và tổng kết năm học trong HĐGD

  Thứ 6 - ngày 26/5/2017

  Buổi sáng:

  7h: Sơ kết HKII và tổng kết năm học trong toàn trường

  Ôn thi THPT QG theo TKB 15

  Thu Bổ sung HS T.sinh vào lớp 10 (từ 26 – 27)

  Buổi chiều:

  ôn thi THPT QG theo TKB số 18

  Thứ 7 - ngày 27/5/2017

  Buổi sáng:

  Ôn thi THPT QG theo TKB 15

  Buổi chiều:

  ôn thi THPT QG theo TKB số 18

  CN - ngày 28/5/2017

  Nghỉ

  Thứ 2 - ngày 29/5/2017

  Chuẩn bị các điều kiện thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018

  Thứ 3 - ngày 30/5/2017

  Chuẩn bị các điều kiện thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018

  Thứ 4 - ngày 31/5/2017

  Buổi sáng:

  7h: Chủ tịch, TK họp HĐ thi tuyển sinh tại Sở GD&ĐT

  10h: Họp lãnh đạo HĐ thi tuyển sinh

  Buổi chiều:

  Họp HĐ tuyển sinh vào 10

Đọc nhiều nhất
Google Search
Thăm dò ý kiến
 • Số người online: 167
 • Số lượt truy cập:
 • 229854604