Thứ 7, ngày 23 tháng 9 năm 2017
Xếp hạng ĐV qua các kỳ thi

1 2 

Tìm kiếm
Thông báo
Lịch công tác
 • DỰ KIẾN

  LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2017

  Ngày

  Công việc chính

  1

  (thứ 3)

  - Thực hiện theo Kế hoạch của nhà trường

  - Các tổ/nhóm chuyên môn triển khai ôn luyện HSG văn hóa lớp 12; Hướng dẫn HS nghiên cứu khoa học, tham dự cuộc thi KHKT cấp trường, tỉnh (từ 01-31/8)

  2

  (thứ 4)

  Thực hiện theo Kế hoạch của nhà trường

  3

  (thứ 5)

  Thực hiện theo Kế hoạch của nhà trường

  4

  (thứ 6)

  Thực hiện theo Kế hoạch của nhà trường

  5

  (thứ 7)

  Thực hiện theo Kế hoạch của nhà trường

  6

  (CN)

  Thực hiện theo Kế hoạch của nhà trường

  7

  (thứ 2)

  - Tựu trường học sinh năm học 2017-2018

  - Tổ chức thi, kiểm tra lại cho học sinh khối 10, 11 năm học 2016-2017

  8

  (thứ 3)

  - Thực hiện theo Kế hoạch của nhà trường

  - 7h30: Tham gia Bồi dưỡng chính trị hè 2017 cho cán bộ chủ chốt ngành (HTT5)

  - Tặng quà cho học sinh nhân dịp khai giảng năm học 2017-2018

  9

  (thứ 4)

  - Thực hiện theo Kế hoạch của nhà trường

  - Thẩm định sáng kiến cấp Sở năm học 2016-2017

  - Thanh tra, kiểm tra việc dạy thêm, học thêm (từ 09-12/8)

  10

  (thứ 5)

  - Thi KSCL đầu năm học 2017-2018 và Khảo sát học sinh lớp 10 của 9 trường THPT dạy chương trình tiếng Anh theo Đề án ngoại ngữ QG 2020 (Từ 10 – 11/8)

  - 14h: Hội nghị bàn về việc thực hiện một số khoản thu trong trường học năm học 2017-2018 (HTT5)

  11

  (thứ 6)

  Thực hiện theo Kế hoạch của nhà trường

  12

  (thứ 7)

  - Thực hiện theo Kế hoạch của nhà trường

  - 14h: Bồi dưỡng chính trị hè cho CB, GV, NV (Dự kiến)

  - 16h: Họp GVCN: Thống nhất tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thi đua học sinh năm học 2017-2018

  13

  (CN)

  Thực hiện theo Kế hoạch của nhà trường

  14

  (thứ 2)

  - Tập trung dưới cờ; Bắt đầu giảng dạy năm học 2017-2018

  - Lên lớp theo TKB

  - Giao ban lãnh đạo, Tổ trưởng, Trưởng các tổ chức đoàn thể

  - 14h: Họp HĐGD

  - 15h: Sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn

  - Giao ban giữa BGH với BCH Đoàn trường

  15

  (thứ 3)

  - Lên lớp theo TKB

  - Kiểm tra nắm tình hình việc triển hoạt động giáo dục năm học 2017-2018 (từ 15-25/8)

  - Tập huấn sử dụng tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” trong nhà trường

  16

  (thứ 4)

  Lên lớp theo TKB

  17

  (thứ 5)

  - Lên lớp theo TKB

  - 7h30: Tham dự Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 (hội trường UBND tỉnh)

  18

  (thứ 6)

  - Lên lớp theo TKB

  - Giao ban BGH

  - Hội nghị GVCN

  19

  (thứ 7)

  - Lên lớp theo TKB

  - 7h30: Tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ các cấp học năm học 2017-2018 (HTT5)

  20

  (CN)

  Thực hiện theo Kế hoạch của nhà trường

  21

  (thứ 2)

  - Tập trung dưới cờ; Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần; Triển khai công tác đoàn năm học 2017-2018

  - Lên lớp theo TKB

  - Giao ban lãnh đạo, Tổ trưởng, Trưởng các tổ chức đoàn thể

  - Tập huấn giáo viên dạy Tiếng Anh lớp 12 THPT theo Đề án ngoại ngữ QG 2020 (từ 21-23/8)

  - 14h: Sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn

  - Giao ban giữa BGH với BCH Đoàn trường

  22

  (thứ 3)

  Lên lớp theo TKB

  23

  (thứ 4)

  - Lên lớp theo TKB

  - Tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2016- 2017 (HTT5)

  24

  (thứ 5)

  Lên lớp theo TKB

  25

  (thứ 6)

  - Lên lớp theo TKB

  - Tham dự Đại hội điểm Công đoàn trường THPT Hoa Lư A

  - Tham gia Tập huấn chuyên môn cho giáo viên THCS và THPT (từ 25-27/8)

  - Giao ban BGH

  - Hội nghị GVCN

  26

  (thứ 7)

  Lên lớp theo TKB

  27

  (CN)

  Hội nghị CMHS đầu năm học (Dự kiến)

  28

  (thứ 2)

  - Tập trung dưới cờ; Tổ chức cuộc thi “Sao Khuê Kim Sơn A”- Tuần thứ 1, Tháng thứ 1, Năm thứ 3

  - Lên lớp theo TKB

  - Giao ban lãnh đạo, Tổ trưởng, Trưởng các tổ chức đoàn thể

  - 14h: Sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo hướng NCBH

  - Giao ban giữa BGH với BCH Đoàn trường

  29

  (thứ 3)

  - Lên lớp theo TKB

  - Tham dự Đại hội điểm Công đoàn trường THPT Kim Sơn B

  30

  (thứ 4)

  Lên lớp theo TKB

  31

  (thứ 5)

  Lên lớp theo TKB

Đọc nhiều nhất
Google Search
Thăm dò ý kiến
 • Số người online: 156
 • Số lượt truy cập:
 • 229854604