Thứ 4, ngày 24 tháng 5 năm 2017
Đề tài, sáng kiến
 • Đề tài, sáng kiến năm học 2015 - 2016
  Sở Giáo dục và Đào tạo đăng tải các ý tưởng, sáng kiến xuất sắc của ngành năm học 2015-2016 trên trang thông tin điện tử của Sở để cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành tham khảo, ứng dụng vào thực tế.
  Chi tiết
 • Đề tài, sáng kiến năm học 2013 - 2014
  Sở Giáo dục và Đào tạo đăng tải các ý tưởng, sáng kiến xuất sắc của ngành năm học 2013-2014 trên trang thông tin điện tử của Sở để cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành tham khảo, ứng dụng vào thực tế.
  Chi tiết
 • Đề tài, sáng kiến năm học 2014 - 2015
  Sở Giáo dục và Đào tạo đăng tải các ý tưởng, sáng kiến xuất sắc của ngành năm học 2014-2015 trên trang thông tin điện tử của Sở để cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành tham khảo, ứng dụng vào thực tế.
  Chi tiết
 • Đề tài, sáng kiến năm học 2013 - 2014
  Sở Giáo dục và Đào tạo đăng tải các ý tưởng, sáng kiến xuất sắc của ngành năm học 2013-2014 trên trang thông tin điện tử của Sở để cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành tham khảo, ứng dụng vào thực tế.
  Chi tiết

Tìm kiếm
Thông báo
Lịch công tác
 • Thứ 2 (ngày 24/04/2017)
  * Sáng:
  - Dạy - Học theo TKB(A)
   * Chiều:
  - Dạy - Học theo TKB(B)
  Thứ 3 (ngày 25/04/2017)
  * Sáng:
  - Dạy - Học theo TKB(A)
  * Chiều:
  - Dạy - Học theo TKB(B)
  Thứ 4 (ngày 26/04/2017)
  * Sáng:
  - Dạy - Học theo TKB(A)
  * Chiều:
  - Dạy - Học theo TKB(B)
  Thứ 5 (ngày 27/04/2017)
  * Sáng:
  - Dạy - Học theo TKB(A)
  * Chiều:
  - K12 thi HKII
  - K10, K11 nghỉ 
  Thứ 6 (ngày 28/04/2017)
  *  Sáng:
  - K12 thi HKII
  - K10,K11 nghỉ 
   * Chiều:
  - Nghỉ
  Thứ 7 (ngày 29/04/2017)
  *  Sáng
  - Nghỉ lễ 30/04 và 01/05
  * Chiều:
  - Nghỉ lễ 30/04 và 01/05
  Chủ nhật (ngày 30/04/2017) 
  - Nghỉ
  Chú ý:
  - Các Đ/c giáo viên dạy học sinh đầu yếu theo lịch
  - Lớp 10B trực tuần
Đọc nhiều nhất
Google Search
Thăm dò ý kiến
 • Số người online: 180
 • Số lượt truy cập:
 • 227596316