Thứ 6, ngày 28 tháng 4 năm 2017
Liên kết website
Thông báo
 • Thông báo nhận tiền thưởng
 

UBND TỈNH NINH BÌNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
   


Số: 186/SGDĐT-VP

V/v nhận tiền thưởng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   


Ninh Bình, ngày 08 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi:

        - Các đơn vị trực thuộc Sở;

                   - Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố.

 

Căn cứ Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khen thưởng cho các cá nhân đoạt giải tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khen thưởng cho học sinh đoạt giải và giáo viên có học sinh đoạt giải tại Cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” cấp Quốc gia dành cho học sinh Tiểu học, năm học 2015-2016,

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt một số việc sau:

1. Lập danh sách học sinh và giáo viên thuộc đơn vị có tên trong các Quyết định số 654, 671 (theo mẫu đính kèm). Mỗi Quyết định lập 1 danh sách; danh sách học sinh riêng, danh sách giáo viên riêng; mỗi danh sách đều có chữ ký của cá nhân đạt thành tích và có xác nhận của lãnh đạo đơn vị.

2. Cử người mang danh sách về Văn phòng Sở nhận tiền thưởng - liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Thu, số điện thoại: 097 556 9075. Bằng khen sẽ được trao tại Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2016-2017 - dự kiến tổ chức vào tháng 5/2017. Thời gian nhận tiền thưởng trước ngày 20/3/2017./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (qua Website của Sở GD&ĐT) ;

- Đ/c Giám đốc Sở;

- Lưu: VT, TĐ. THI/3.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(ĐÃ KÝ)

Phạm Thanh Toàn

 

 
Đơn vị:…………………………..
 
   


Danh sách nhận tiền thưởng của học sinh đạt giải

tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016

(Theo Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 
   


TT

Họ và tên

Lớp

Đơn vị

Thành tích

Số tiền

Ký nhận

Ghi rõ họ tên

1

2

Tổng cộng

Tổng số tiền: - Bằng số:………………

- Bằng chữ:………………………………………………………………………

…………….., ngày tháng 3 năm 2017

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

Đơn vị:…………………………..

 
   


Danh sách nhận tiền thưởng của học sinh đoạt giải

và giáo viên có học sinh đoạt giải tại Cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ”

cấp Quốc gia dành cho học sinh Tiểu học, năm học 2015-2016

(Theo Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 
   


TT

Họ và tên

Lớp

Đơn vị

Thành tích

Số tiền

Ký nhận

Ghi rõ họ tên

1

2

Tổng cộng

Tổng số tiền: - Bằng số:………………

- Bằng chữ:………………………………………………………………………

…………….., ngày tháng 3 năm 2017

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

 

Đã xem 475 lần ,cập nhật lúc 17/03/2017 - 10:32
Bookmark and Share
Tìm kiếm
Thông báo
Lịch công tác
 • Thứ Hai - ngày 24/4/2017
   
  - Thanh tra chuyên ngành trường tiểu học Phú Sơn - Nho Quan (từ 24-25/4)
   
  - Kiểm tra hoạt động chuyên môn tại các TTGDTX (từ 24-27/4)
   
  - Đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đợt 2 (từ 20-28/4)
   
  Thứ Ba - ngày 25/4/2017
   
  - Thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh năm 2017 (từ 25-26/4)
   
  - Kiểm tra công nhận lại các trường THCS: Ninh Tiến, Ninh Phong (TPNB) đạt chuẩn QG
   
  - Kiểm tra công nhận danh hiệu “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” (từ 25-27/4)
   
  - Chuyên đề phát triển văn hóa đọc trong trường tiểu học
   
  - Các đơn vị nộp hồ sơ, kiểm tra thông tin ĐKDT THPT QG 2017 (từ 25/4-03/5)
   
  Thứ Tư - ngày 26/4/2017
   
  - Tập huấn chuyên đề “Đổi mới giáo dục phổ thông”
   
  - Kiểm tra công nhận trường mầm non Hoa Hồng - thị trấn Yên Ninh (Yên Khánh) đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
   
  - 13h30: Chuyên đề môn Vật lý THCS
   
  Thứ Năm - ngày 27/4/2017
   
  - 7h30: Bồi dưỡng kỹ năng dạy tiếng Anh cho trẻ em và giới thiệu giáo trình Explore Our World
   
  - Tập huấn phần mềm quản lý tài sản và nâng cấp phần mềm kế toán các đơn vị trực thuộc (HTT5, từ 27-28/4)
   
  - Tập huấn thí điểm tài liệu “Giáo dục khởi nghiệp” các trường trung học, TTGDTX (từ 27-29/4)
   
  - Kiểm tra công nhận lại trường THCS Chất Bình (Kim Sơn) đã đạt chuẩn QG
   
  - Chấm thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh năm 2017 (từ 27-28/4)
   
  - 14h: Họp lãnh đạo Sở mở rộng (B202)
   
  - Họp Đảng ủy cơ quan Sở (B202)
   
  Thứ Sáu - ngày 28/4/2017
   
  - nt -
   
  Thứ Bảy - ngày 29/4/2017
   
  Nghỉ
   
  Chủ nhật - ngày 30/4/2017
   
  Nghỉ (Ngày Chiến thắng 30/4) 
Đọc nhiều nhất
Google Search
Thăm dò ý kiến
 • Bình chọn

 • Bình chọn 2
 • Bình chọn 3
 • Bình chọn 4
 • Số người online: 248
 • Số lượt truy cập:
 • 226986337