Thứ 7, ngày 23 tháng 9 năm 2017
Giới thiệu
 • Lãnh đạo Sở
1. Giám đốc: Ông Vũ Văn Kiểm 
 

            - Chuyên môn: Thạc sỹ Toán học
            - E-mail: vvkiem@ninhbinh.edu.vn


            - Phụ trách chung;

- Trực tiếp báo cáo, tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thường xuyên giữ mối liên hệ với các ban, ngành của tỉnh;

- Phụ trách lĩnh vực: Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo; Tổ chức cán bộ; Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; Công tác thi đua khen thưởng; Chủ tài khoản số 1;

- Đơn vị phụ trách: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục;

- Địa bàn phụ trách: Thành phố Ninh Bình.

 
2. Phó giám đốc: Bà Bùi Thị Khuyên
 
 
 
            - Điện thoại: 0303896652
            - Email: btkhuyen@ninhbinh.edu.vn 

            - Phụ trách lĩnh vực: Giáo dục Mầm non; Kế hoạch - Tài chính, xây dựng cơ bản và kiến thiết trường học; Công tác nữ; Chủ tài khoản số 2;

- Đơn vị phụ trách: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Giáo dục Mầm non, Phòng Pháp chế;

- Địa bàn phụ trách: huyện Yên Mô, thành phố Tam Điệp;

- Điều hành công việc của cơ quan khi đồng chí Giám đốc ủy quyền;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

 
 3. Phó giám đốc: Ông Đỗ Văn Thông
 
 
            - Chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học Quản lý giáo dục
            - Điện thoại: 0303.891.437
            - E-mail: dvthong@ninhbinh.edu.vn


            - Phụ trách lĩnh vực: Giáo dục Trung học, Giáo dục chuyên nghiệp; Giáo dục thường xuyên và dạy nghề; Thanh tra giáo dục;

- Đơn vị phụ trách: Phòng Giáo dục Trung học, Thanh tra Sở và Phòng Giáo dục chuyên nghiệp - Giáo dục thường xuyên;

- Địa bàn phụ trách: huyện Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư;

- Điều hành công việc của cơ quan khi đồng chí Giám đốc ủy quyền;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

 
4. Phó giám đốc: Ông Phạm Thanh Toàn
   
 
            - Chuyên môn: Đại học
            - Điện thoại cơ quan: 030.3891072
            - E-mail: pttoan@ninhbinh.edu.vn

- Phụ trách lĩnh vực: Giáo dục Tiểu học; công tác Văn phòng; công tác nghiên cứu khoa học; công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin; công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ; tham gia và giữ mối liên hệ công tác với Ban Thường vụ Công đoàn giáo dục; phụ trách các tổ chức Hội trong ngành và giữ mối liên hệ công tác với các tổ chức Hội trong tỉnh; chịu trách nhiệm nội dung Bản tin Giáo dục Ninh Bình.

- Là người phát ngôn của Sở, trực tiếp làm việc với cơ quan hoặc đại diện của cơ quan truyền thông;

- Đơn vị phụ trách: Văn phòng, Phòng Chính trị, tư tưởng và Phòng Giáo dục Tiểu học;

- Địa bàn phụ trách: huyện Yên Khánh, Kim Sơn;

- Điều hành công việc của cơ quan khi đồng chí Giám đốc ủy quyền;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

 
 
 

Đã xem 790815 lần ,cập nhật lúc 20/06/2016 - 08:28
Bookmark and Share
Tìm kiếm
Thông báo
Lịch công tác
 • DỰ KIẾN

  LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2017

  Ngày

  Công việc chính

  1

  (thứ 3)

  - Thực hiện theo Kế hoạch của nhà trường

  - Các tổ/nhóm chuyên môn triển khai ôn luyện HSG văn hóa lớp 12; Hướng dẫn HS nghiên cứu khoa học, tham dự cuộc thi KHKT cấp trường, tỉnh (từ 01-31/8)

  2

  (thứ 4)

  Thực hiện theo Kế hoạch của nhà trường

  3

  (thứ 5)

  Thực hiện theo Kế hoạch của nhà trường

  4

  (thứ 6)

  Thực hiện theo Kế hoạch của nhà trường

  5

  (thứ 7)

  Thực hiện theo Kế hoạch của nhà trường

  6

  (CN)

  Thực hiện theo Kế hoạch của nhà trường

  7

  (thứ 2)

  - Tựu trường học sinh năm học 2017-2018

  - Tổ chức thi, kiểm tra lại cho học sinh khối 10, 11 năm học 2016-2017

  8

  (thứ 3)

  - Thực hiện theo Kế hoạch của nhà trường

  - 7h30: Tham gia Bồi dưỡng chính trị hè 2017 cho cán bộ chủ chốt ngành (HTT5)

  - Tặng quà cho học sinh nhân dịp khai giảng năm học 2017-2018

  9

  (thứ 4)

  - Thực hiện theo Kế hoạch của nhà trường

  - Thẩm định sáng kiến cấp Sở năm học 2016-2017

  - Thanh tra, kiểm tra việc dạy thêm, học thêm (từ 09-12/8)

  10

  (thứ 5)

  - Thi KSCL đầu năm học 2017-2018 và Khảo sát học sinh lớp 10 của 9 trường THPT dạy chương trình tiếng Anh theo Đề án ngoại ngữ QG 2020 (Từ 10 – 11/8)

  - 14h: Hội nghị bàn về việc thực hiện một số khoản thu trong trường học năm học 2017-2018 (HTT5)

  11

  (thứ 6)

  Thực hiện theo Kế hoạch của nhà trường

  12

  (thứ 7)

  - Thực hiện theo Kế hoạch của nhà trường

  - 14h: Bồi dưỡng chính trị hè cho CB, GV, NV (Dự kiến)

  - 16h: Họp GVCN: Thống nhất tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thi đua học sinh năm học 2017-2018

  13

  (CN)

  Thực hiện theo Kế hoạch của nhà trường

  14

  (thứ 2)

  - Tập trung dưới cờ; Bắt đầu giảng dạy năm học 2017-2018

  - Lên lớp theo TKB

  - Giao ban lãnh đạo, Tổ trưởng, Trưởng các tổ chức đoàn thể

  - 14h: Họp HĐGD

  - 15h: Sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn

  - Giao ban giữa BGH với BCH Đoàn trường

  15

  (thứ 3)

  - Lên lớp theo TKB

  - Kiểm tra nắm tình hình việc triển hoạt động giáo dục năm học 2017-2018 (từ 15-25/8)

  - Tập huấn sử dụng tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” trong nhà trường

  16

  (thứ 4)

  Lên lớp theo TKB

  17

  (thứ 5)

  - Lên lớp theo TKB

  - 7h30: Tham dự Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 (hội trường UBND tỉnh)

  18

  (thứ 6)

  - Lên lớp theo TKB

  - Giao ban BGH

  - Hội nghị GVCN

  19

  (thứ 7)

  - Lên lớp theo TKB

  - 7h30: Tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ các cấp học năm học 2017-2018 (HTT5)

  20

  (CN)

  Thực hiện theo Kế hoạch của nhà trường

  21

  (thứ 2)

  - Tập trung dưới cờ; Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần; Triển khai công tác đoàn năm học 2017-2018

  - Lên lớp theo TKB

  - Giao ban lãnh đạo, Tổ trưởng, Trưởng các tổ chức đoàn thể

  - Tập huấn giáo viên dạy Tiếng Anh lớp 12 THPT theo Đề án ngoại ngữ QG 2020 (từ 21-23/8)

  - 14h: Sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn

  - Giao ban giữa BGH với BCH Đoàn trường

  22

  (thứ 3)

  Lên lớp theo TKB

  23

  (thứ 4)

  - Lên lớp theo TKB

  - Tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2016- 2017 (HTT5)

  24

  (thứ 5)

  Lên lớp theo TKB

  25

  (thứ 6)

  - Lên lớp theo TKB

  - Tham dự Đại hội điểm Công đoàn trường THPT Hoa Lư A

  - Tham gia Tập huấn chuyên môn cho giáo viên THCS và THPT (từ 25-27/8)

  - Giao ban BGH

  - Hội nghị GVCN

  26

  (thứ 7)

  Lên lớp theo TKB

  27

  (CN)

  Hội nghị CMHS đầu năm học (Dự kiến)

  28

  (thứ 2)

  - Tập trung dưới cờ; Tổ chức cuộc thi “Sao Khuê Kim Sơn A”- Tuần thứ 1, Tháng thứ 1, Năm thứ 3

  - Lên lớp theo TKB

  - Giao ban lãnh đạo, Tổ trưởng, Trưởng các tổ chức đoàn thể

  - 14h: Sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo hướng NCBH

  - Giao ban giữa BGH với BCH Đoàn trường

  29

  (thứ 3)

  - Lên lớp theo TKB

  - Tham dự Đại hội điểm Công đoàn trường THPT Kim Sơn B

  30

  (thứ 4)

  Lên lớp theo TKB

  31

  (thứ 5)

  Lên lớp theo TKB

Đọc nhiều nhất
Google Search
Thăm dò ý kiến
 • Số người online: 160
 • Số lượt truy cập:
 • 229854604