Thứ 5, ngày 21 tháng 9 năm 2017
Tìm kiếm văn bản
Ban hành Từ ngày   Đến ngày  
Số hiệu văn bản
Trích yếu nội dung
Loại văn bản
 • Số/Ký hiệu
 • Ngày ban hành
 • Trích yếu nội dung
 • Nơi nhận
 • 02
 • 01/02/2015
 • LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2015
 • CÁC TỔ NHÓM CHUYÊN MÔN
 • 12
 • 01/01/2015
 • dc toan 12
 • nqc
 • 06
 • 28/02/2014
 • Kế hoạch TTSP giai đoạn 1 năm học 2013-2014
 • ban CĐ TTSP NQC
 • Số:…./LCT-NQC
 • 01/10/2013
 • LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2013
 • Lưu: VT-NQC.
 • Số:…./LCT-NQC
 • 01/09/2013
 • Lịch công tác tháng 9 năm học 2013 - 2014
 • Sở GD&ĐT (để báo cáo); - Các đ/c trong BCU, BGH (để chỉ đạo); - Các TTrCM, TPCM, NTrCM, ĐT, CĐ, TTr, TKHĐ, TKGV; - Lưu: VT-NQC.
 • 19/TB-NQC
 • 10/06/2013
 • Thông báo
 • Sở GD&ĐT Ninh Bình; - Ban tuyển sinh trường; - Các trường THCS; - UBND các xã thuộc địa bàn TS;
 • Số: 6 /KH-NQC
 • 01/03/2013
 • Lịch công tác tháng 3/2013
 • CĐ, ĐT, TTr, TKHĐ, TKGV, TTND, TTCM, TPCM, NTrCM;
 • 03
 • 10/02/2013
 • KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO THỰC TẬP SƯ PHẠM
 • Ban Chỉ đạo TTSP tỉnh Ninh Bình
 • 35
 • 10/02/2013
 • QUYẾT ĐỊNH
 • Ban Chỉ đạo TTSP tỉnh Ninh Bình
 • …../KH-NQC
 • 01/01/2013
 • Lịch công tác tháng 01/2013
 • NHO QUAN C
 • 19
 • 01/12/2012
 • Lich cong tac thang 12 nam 2012
 • Các TTrCM, TPCM, NTrCM, ĐT, CĐ, TTr, TKHĐ, TKGV;
 • 18 /KH-NQC
 • 01/11/2012
 • Lịch công tác tháng 11/2012
 • nqc
 • Số: ….. /KHNQC
 • 01/08/2012
 • Lịch công tác tháng 08 năm 2012
 • Số: 329./QĐ
 • 17/05/2012
 • QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2012 – 2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bình
 • Số: 382-BGDĐT
 • 05/05/2012
 • Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

1 2 3 4 Tiếp 

Tìm kiếm
Thông báo
Lịch công tác
 • Thứ 2: Ngày 12/09/2016
  - Chào cờ
  - Dạy học theo thời khóa biểu
  - 14h00': Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn
  - Dạy Quốc phòng
  Thứ 3: Ngày 13/09/2016
  - Dạy học theo thời khóa biểu
  - Dạy nghề theo lịch
   Thứ 4: Ngày14/09/2016
  - Dạy học theo thời khóa biểu
  - Dạy nghề, dạy Quốc phòng
   Thứ 5: Ngày 15/09/ 2016
  - Dạy học theo thời khóa biểu
  - Dạy nghề, dạy Quốc phòng theo lịch
   Thứ 6: Ngày16/ 09/ 2016
  - Dạy học theo thời khóa biểu
  - Tiết 2, 3: Giao ban lãnh đạo mở rộng
  - Tiết 5: Giao ban giáo viên chủ nhiệm
  - Dạy nghề, dạy Quốc phòng
  Thứ 7: Ngày 17/ 09/ 2016
  - Dạy học theo thời khóa biểu
  - Dạy Quốc phòng
   Chủ nhật: Ngày 18/ 09/ 2016
  Nghỉ
Đọc nhiều nhất
Google Search
Thăm dò ý kiến
 • Độ tuổi của bạn là:

 • 10 - 15 tuổi
 • 15 - 20 tuổi
 • 20 - 25 tuổi
 • 25 - 30 tuổi
 • Trên 30 tuổi
 • Số người online: 279
 • Số lượt truy cập:
 • 229797119