Thứ 5, ngày 21 tháng 9 năm 2017
Năm 2015
 • Đề tài, sáng kiến năm học 2014 - 2015
  Sở Giáo dục và Đào tạo đăng tải các ý tưởng, sáng kiến xuất sắc của ngành năm học 2014-2015 trên trang thông tin điện tử của Sở để cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành tham khảo, ứng dụng vào thực tế.
  Chi tiết

Tìm kiếm
Thông báo
Lịch công tác
 •                    TUẦN 02
  LỚP TRỰC 11A - GVCN:THẢO
   
  Thứ 2 Ngày 21/8/2017
  - Chào cờ, Học theo TKB
  - 14h Họp tổ nhóm CM, chuẩn bị hồ sơ, giáo án.
  Thứ 3 - Ngày 22/8/2017
  - Học theo thời khóa biểu.
  Thứ 4 - Ngày 23/8/2017
  - Học theo TKB
  -  Gửi giấy mời họp PH
  Thứ 5 - Ngày 24/8/2017
  - Học theo TKB
  - Họp Ban TT PH (BGĐ, Hội trưởng PH, GVCN, Thủ quỹ)
  Thứ 6 Ngày 25/8/2017
  - Học theo TKB, học nghề, TC nghề
  - Duyệt bổ sung đầu vào (đ/c Túc, Lý)
  Thứ 7 - Ngày 26/4/2017: 
   Ôn thi nghề, học TC nghề
  Chủ nhật  - Ngày 27/8/2017: HỌP PHỤ HUYNH

   
   
   
   
   
   
   
Đọc nhiều nhất
Google Search
Thăm dò ý kiến
 • Bạn có nhu câu học TC nấu ăn tại TTGDTX không?

 • Không
 • Số người online: 281
 • Số lượt truy cập:
 • 229796998