Thứ 7, ngày 20 tháng 1 năm 2018
Liên kết website
  Tin tức - Sự kiện
  • Thông báo áp dụng Cổng dịch vụ công (Một cửa điện tử) tại cơ quan Sở GD&ĐT Ninh Bình


   Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Viễn thông Ninh Bình triển khai áp dụng dịch vụ công (Một cửa điện tử)

  Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 29/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc triển khai hệ thống Cổng dịch vụ công (Một cửa điện tử) tỉnh Ninh Bình;

   

  Căn cứ Công văn số 333/STTTT-CNTT ngày 11/4/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình về kế hoạch triển khai hệ thống Cổng dịch vụ công (Một cửa điện tử) tỉnh Ninh Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Viễn thông Ninh Bình triển khai áp dụng dịch vụ công (Một cửa điện tử) cụ thể như sau:

   

  Toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở (ban hành theo Quyết định số: 479/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình) đã được niêm yết công khai trên hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh, áp dụng các mức độ 2, 3, 4 (có danh mục đính kèm);

   

  Lưu ý:

   

  Mức độ 2 cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Sau đó gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận một cửa của Sở.

   

  Mức độ 3 Cho phép người sử dụng dịch vụ không phải đến Bộ phận một cửa của Sở để nộp hồ sơ mà thực hiện trực tuyến qua môi trường mạng.

   

  Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại Bộ phận một cửa.

   

  Mức độ 4 Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả được thực hiện thông qua đường bưu điện đến người sử dụng mà không phải đến Sở GD&ĐT nhận kết quả.

   

  Sở GD&ĐT thông báo để các tổ chức, cá nhân biết lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc online qua Trang thông tin của ngành ninhbinh.edu.vn hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh hcc.ninhbinh.gov.vn; số điện thoại liên hệ 0299 3871089

   

  Thời gian thí điểm triển khai từ 01/6/2017 đến hết ngày 31/8/2017; thời gian thực hiện chính thức bắt đầu từ ngày 01/9/2017.

   

  DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA ĐIỆN TỬ TẠI SỞ GD&ĐT NINH BÌNH

  (Ban hành kèm theo Thông báo số ......../TB-SGDĐT, ngày...... tháng 5 năm 2017 của Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình )

  1. Nhóm TTHC thuộc lĩnh vực tổ chức bộ máy

   

  STT

  Tên Thủ tục hành chính

  Mức độ giải quyết

  1

  Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông

  Mức độ 2

  2

  Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông

  -

  3

  Giải thể trường trung học phổ thông

  -

  4

  Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên

  -

  5

  Sáp nhập, giải thể Trung tâm giáo dục thường xuyên

  -

  6

  Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học

  -

  7

  Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

  -

  8

  Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học

  -

  9

  Thành lập trường trung học phổ thông chuyên

  -

   

  2. Nhóm TTHC thuộc cấp giấy phép hoạt động giáo dục
   

  STT

  Tên Thủ tục hành chính

  Mức độ giải quyết

  1

  Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông

  Mức độ 2

  2

  Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

  Mức độ 3

  3

  Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông chuyên

  Mức độ 2

  4

  Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

  Mức độ 3

  5

  Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

  Mức độ 3

  6

  Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông

  Mức độ 2

  7

  Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

  Mức độ 3

  8

  Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

  Mức độ 2

  3. Nhóm TTHC thuộc các lĩnh vực công nhận PCGD và công nhận đạt chuẩn Quốc gia

  STT

  Tên Thủ tục hành chính

  Mức độ giải quyết

  1

  Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp huyện

  Mức độ 2

  2

  Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

  -

  3

  Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

  -

  4

  Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia

  -

  5

  Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia

  -

  6

  Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

  -

   

  4. Nhóm TTHC thuộc các lĩnh vực chuyển trường, xin học lại, hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà và miễm giảm học phí cho học sinh
   

  STT

  Tên Thủ tục hành chính

  Mức độ giải quyết

  1

  Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

  Mức độ 3

  2

  Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

  Mức độ 3

  3

  Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

  Mức độ 2

  4

  Đề nghị miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên

  Mức độ 2

   

  5. Nhóm TTHC thuộc các lĩnh vực về xếp hạng TTGTX và cấp giấy chứng nhận
   

  STT

  Tên Thủ tục hành chính

  Mức độ giải quyết

  1

  Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên

  Mức độ 2

  2

  Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học

  -

  3

  Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở;trường trung học phổ thôngtrường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú;trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân)

  -

  4

  Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên

  -

  5

  Cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non

  -

   

  6. Nhóm TTHC thuộc lĩnh vực cấp văn bằng, chứng chỉ
   

  STT

  Tên Thủ tục hành chính

  Mức độ giải quyết

  1

  Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

  Mức độ 4

  2

  Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

  Mức độ 3

  3

  Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

  Mức độ 3

   

  LĨNH VỰC QUY CHẾ THI, TUYỂN SINH
   

  STT

  Tên Thủ tục hành chính

  Ghi chú

  1

  Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

  Không thực hiện ở Sở- do các nhà trường thực hiện

  2

  Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia

  3

  Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

  LĨNH VỰC CHUYỂN CÔNG TÁC (thủ tục nội bộ của Sở)

  STT

  Tên Thủ tục hành chính

  Thời gian giải quyết

  Phòng chuyên môn

  giải quyết

  1

  Chuyển công tác

  15 ngày

  Phòng tổ chức cán bộ

  2

  Chuyển công tác nội bộ

  Không xác đinh

   

  LĨNH VỰC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG (thủ tục nội bộ của Sở)
   

  STT

  Tên Thủ tục hành chính

  Thời gian giải quyết

  Phòng chuyên môn

  giải quyết

  1

  Cử cán bộ, công chức, viên chức đi ôn và dự thi cao học

  15 ngày

  Phòng tổ chức cán bộ

  2

  Cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học

  Không xác đinh

  3

  Cấp kinh phí đào tạo

  Không xác đinh

   

  Đã xem 2997 lần ,cập nhật lúc 02/06/2017 - 03:24
  Bookmark and Share
  Tìm kiếm
  Thông báo
  Lịch công tác
  Đọc nhiều nhất
   Google Search
   Thăm dò ý kiến
   • Số người online: 124
   • Số lượt truy cập:
   • 232339544