Thứ 3, ngày 26 tháng 9 năm 2017
HSG Quốc gia lớp 12

Tìm kiếm
Thông báo
Lịch công tác
 • Thứ 2, ngày 25-9-2017
  Buổi Sáng: Dạy và học

  - Chào cờ, nhận xét tuần
   
  - Tiết 2: Họp BGH, CTCĐ,BTĐ,TKHĐ,TrBTTND, Tổ trưởng
  Buổi Chiều:  
  - Bồi dưỡng HSG 
  - 14h00 GDHH khối 10 và Lớp 12B1,12B2 
  Thứ 3, ngày 26-9-2017
  Buổi Sáng: Dạy và học
  - 7h25 Đón đoàn Thanh tra Hành chính 
  Buổi Chiều: Khối 12 học thêm
  Thứ 4, ngày 27-9-2017
  Buổi Sáng: Dạy và học 
  Buổi Chiều:  Dạy thêm, học thêm cả 3 khối
  Thứ 5, ngày 28-9-2017 
  Buổi Sáng: Dạy và học
  Buổi Chiều:  Dạy thêm, học thêm cả 3 khối
  Thứ 6, ngày 29-9-2017
  Buổi Sáng:Dạy và học
  - Tiết 2: Họp GVCN lớp 12, Tiết 3 Họp GVCN khối 10,11 
  Buổi Chiều: Dạy thêm, học thêm cả 3 khối
  - 14h00 Họp giao ban 
  Thứ 7, ngày 30-9-2017
  Buổi Sáng: Dạy và học
  Buổi Chiều: 
  - 15h30 Hội nghị trưởng ban đại diện Cha me học sinh 30 lớp
  - Bồi dưỡng HSG 
   

Đọc nhiều nhất
Google Search
Thăm dò ý kiến
 • Số người online: 831
 • Số lượt truy cập:
 • 229917871