Thứ 3, ngày 24 tháng 10 năm 2017
Đề tài, sáng kiến
 • Đề tài, sáng kiến năm học 2015 - 2016
  Sở Giáo dục và Đào tạo đăng tải các ý tưởng, sáng kiến xuất sắc của ngành năm học 2015-2016 trên trang thông tin điện tử của Sở để cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành tham khảo, ứng dụng vào thực tế.
  Chi tiết
 • Đề tài, sáng kiến năm học 2013 - 2014
  Sở Giáo dục và Đào tạo đăng tải các ý tưởng, sáng kiến xuất sắc của ngành năm học 2013-2014 trên trang thông tin điện tử của Sở để cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành tham khảo, ứng dụng vào thực tế.
  Chi tiết
 • Đề tài, sáng kiến năm học 2014 - 2015
  Sở Giáo dục và Đào tạo đăng tải các ý tưởng, sáng kiến xuất sắc của ngành năm học 2014-2015 trên trang thông tin điện tử của Sở để cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành tham khảo, ứng dụng vào thực tế.
  Chi tiết
 • Đề tài, sáng kiến năm học 2013 - 2014
  Sở Giáo dục và Đào tạo đăng tải các ý tưởng, sáng kiến xuất sắc của ngành năm học 2013-2014 trên trang thông tin điện tử của Sở để cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành tham khảo, ứng dụng vào thực tế.
  Chi tiết

Tìm kiếm
Thông báo
Lịch công tác
 • LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017

  CN - ngày 01/10/2017

  Nghỉ

  Thứ 2 - ngày 02/10/2017

  Buổi sáng: Chào cờ: Nhận xét tuần trước, triển khai công việc trong tuần.

  Phát động “Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời” năm học 2017-2018

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  14h Họp HĐGD

  15h30 Họp Chi bộ

  Thứ 3 - ngày 03/10/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Bồi dưỡng chuyên đề tăng cường giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại TCKTKTTC

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  Thứ 4 - ngày 04/10/2017

  Buổi sáng:

  Hội nghị CBVC

  Buổi chiều:

  Nghỉ

  Thứ 5 - ngày 05/10/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  Thứ 6 - ngày 06/10/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  Thứ 7 - ngày 07/10/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Tiết 3: Họp GVCN

  Tiết 5: GDNGLL chủ đề tháng 5

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  Học sinh 10A1, A2, A3, A4, A5 đi trải nghiệm sáng tạo tại Nghệ An và Hà Tĩnh (Từ 13h30 ngày 7 đến 8/10).

  CN - ngày 08/10/2017

  Nghỉ

  Thứ 2 - ngày 09/10/2017

  Buổi sáng: Chào cờ: Nhận xét tuần trước, triển khai công việc trong tuần.

  Phát động thi đua chào mừng 20/10 và 20/11

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  14h: Họp Tổ, nhóm CM

  Thứ 3 - ngày 10/10/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  Thứ 4 - ngày 11/10/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  Thứ 5 - ngày 12/10/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Thi đầu cầu lông khối 2 cụm 1 tại THPT Hoa Lư A(Từ 12 đến 14/10)

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  Thứ 6 - ngày 13/10/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  Thứ 7 - ngày 14/10/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Tiết 3: Họp GVCN

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  CN - ngày 15/10/2017

  Nghỉ

  Thứ 2 - ngày 16/10/2017

  Buổi sáng: Chào cờ: Nhận xét tuần trước, triển khai công việc trong tuần.

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  Học chiều theo TKB

  Thứ 3 - ngày 17/10/2017

  Buổi sáng:

  Thi Bán kỳ I

  Buổi chiều:

  Thi Bán kỳ I

  Thứ 4 - ngày 18/10/2017

  Buổi sáng:

  Thi Bán kỳ I

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  Thứ 5 - ngày 19/10/2017

  Buổi sáng:

  7h15: Kỷ niệm 20/10

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  Thứ 6 - ngày 20/10/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  Thứ 7 - ngày 21/10/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Tiết 3: Họp GVCN

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  CN - ngày 22/10/2017

  Nghỉ

  Thứ 2 - ngày 23/10/2017

  Buổi sáng: Chào cờ: Nhận xét tuần trước, triển khai công việc trong tuần.

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  14h: Họp Tổ, nhóm CM

  Thứ 3 - ngày 24/10/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  Thứ 4 - ngày 25/10/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  Thứ 5 - ngày 26/10/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  Thứ 6 - ngày 27/10/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Tiết 2 + 3: Họp LĐMR

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  Thứ 7 - ngày 28/10/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Tiết 3: Họp GVCN

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  CN - ngày 29/10/2017

  Nghỉ

  Thứ 2 - ngày 30/10/2017

  Buổi sáng: Chào cờ: Nhận xét tuần trước, triển khai công việc trong tuần.

  GV các môn tự nhiên + QPAN dự thi GVG cấp tỉnh tại THPT Yên Khánh B

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  14h: Họp HĐGD

  16h Họp Chi bộ

  Thứ 3 - ngày 31/10/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB
Đọc nhiều nhất
Google Search
Thăm dò ý kiến
 • Số người online: 303
 • Số lượt truy cập:
 • 230610790