Thứ 7, ngày 21 tháng 10 năm 2017
Liên kết website
  Tin tức - Sự kiện
  • QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN PHONG CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2012
        SỞ GD&ĐT NINH BÌNH                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRUNG TÂM GDTX YÊN MÔ                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

           Số 15/QĐ-TTGDTX                       Yên Mô, ngày 07 tháng 4 năm 2012

   

  QUYẾT ĐỊNH

  V/v Thành lập Ban phòng chống bão lụt năm 2012   

  GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDTX YÊN MÔ

            Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành theo Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo.

            Căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 và Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012-2013.

            Xét đề nghị của Bà Phó giám đốc phụ trách cơ sở vật chất.

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1: Thành lập Ban phòng chống bão lụt năm 2012 Trung tâm GDTX Yên Mô gồm các Ông (Bà): (Có danh sách kèm theo);

  Điều 2: Thời gian thực hiện nhiệm vụ kể từ ngày 07/4/2012 đến hết ngày 31/12/2012; địa điểm làm nhiệm vụ: Trung tâm GDTX Yên Mô.

  Ban phòng chống bão lụt có trách nhiệm lập phương án phòng, chống bão lụt, thường xuyên nắm bắt thông tin về tình hình bão lụt, phân công nhiệm vụ và xử lý kịp thời các tình huống đảm bảo an toàn về con người và cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường; nhà trường có trách nhiệm trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết và các điều kiện về sinh hoạt để Ban phòng chống bão lụt của nhà trường hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  Điều 3: Các Ông (Bà) có tên trong điều 1 và các bộ phận liên quan của nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này!

   

                                                                                             GIÁM ĐỐC

   

   

  Nơi nhận:

  -          Như điều 1 (để thực hiện);                                             

  -          Lưu

                                                                                                        Đặng Quang Vinh

   

   

   

  TRUNG TÂM GDTX YÊN MÔ

  DANH SÁCH

  BAN PHÒNG, CHỐNG BÃO LỤT NĂM 2012

  (Theo Quyết định  số15/QĐ-TTGDTX ngày 07/4/2012 của Giám đốc Trung tâm GDTX Yên Mô)

   

  Stt

  Họ và tên

  Chức vụ

  Chức vụ trong ban

  1

  Đặng Quang Vinh

  Giám đốc

  Trưởng ban

  2

  Dương Thị Chuyện

  Phó giám đốc CSVC

  Phó ban thường trực

  3

  Mai Quang Túc

  Phó giám đốc CM

  Phó ban

  4

  Nguyễn Hữu Hào

  Giáo vụ

  Uỷ viên

  5

  Đỗ Ngọc Thanh

  Tổ trưởng

  Uỷ viên

  6

  Đặng Thị Miện

  Kế toán

  Uỷ viên

  7

  Phạm Thị Thuỳ

  Thủ quỹ

  Uỷ viên

  8

  Phạm Văn Hải

  Bảo vệ

  Uỷ viên thường trực

  9

  Phan Đình Huynh

  Bảo vệ

  Uỷ viên thường trực

  (Danh sách gồm 9 người)

   

   

   

   

   

   


  Đã xem 13270 lần ,cập nhật lúc 14/04/2012 - 08:16
  Bookmark and Share
  Tìm kiếm
  Thông báo
  Lịch công tác
  Đọc nhiều nhất
   Google Search
   Thăm dò ý kiến
   • Số người online: 369
   • Số lượt truy cập:
   • 230528827