Thứ 5, ngày 30 tháng 3 năm 2017
Website các trường liên kết
Tìm kiếm
Thông báo
Lịch công tác
 •  Lãnh đạo trực : Vương Khả Tuấn

  Đoàn trường trực : Đỗ Đình Quảng
  Lớp trực : 11B
   Thứ 2 - Ngày 27/02/2017 
  Sáng :Chào cờ 
  Dạy và học theo TKB
  Chiều : 14h : Họp chuyên môn
  Thứ 3 - Ngày 28/02/2017
  Sáng :Dạy và học theo TKB
  Chiều :Dạy và học theo TKB
  Thứ 4 - Ngày 01/03/2017
  Sáng :Dạy và học theo TKB
  Chiều :Dạy và học theo TKB
  Thứ 5 - Ngày 02/03/2017
  Sáng :Dạy và học theo TKB
  Chiều :Dạy nghề 11
   Thứ 6 - Ngày 03/03/2017
  Sáng :Dạy và học theo TKB
  Tiết 1 GBLĐ, Tiết 2 Họp CN 
  Chiều :Dạy và học theo TKB
  Thứ 7 - Ngày 04/03/2017
  Sáng :Dạy và học theo TKB
  Chiều :Dạy Nghề 11
  Chủ nhật - Ngày 05/03/2017
  Sáng : Nghỉ 
  Chiều :Nghỉ 
Đọc nhiều nhất
Google Search
Thăm dò ý kiến
 • Số người online: 405
 • Số lượt truy cập:
 • 226428984